Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินราชบุรี 18-25 กันยายน 2456 วันที่ 1 ม.ค. 57 ถึง 1 ม.ค. 57
รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดราชบุรีในวันที่ 18 ก.ย.2456 โดยทางรถไฟ และเสด็จกลับวันที่ 25 ก.ย.2456 โดยทางชลมารค ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดราชบุรี ได้ประทับแรมที่จวนสมุหเทศาภิบาล (จวนผู้ว่าราชการในปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินมาที่ราชบุรี ในเดือน กันยายน พ.ศ.2452วันที่ 1 ม.ค. 57 ถึง 1 ม.ค. 57
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่มณฑลราชบุรี ได้ประทับแรมที่จวนสมุหเทศาภิบาล (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน)ในปี 2452 ในสมัยที่พระยากไกรเพ็ขรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่มณฑลราชบุรี ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเมือง และประชาชนไว้ ในการบรรยายภาพ ข้อความภายในเครื่องหมาย "...." คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงจดบันทึกไว้ จึงได้นำภาพถ่ายสถานที่รัชกาลที่ 5 ได้ทรงกล่าวถึงมาลงไว้ โดยหาภาพที่เก่าที่สุดเท่าที่จะหาได้ของสถานที่เหล่านั้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ภาพเก่าเล่าอดีต วัดมหาธาตุวันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้เข้าไปค้นที่ web site ราชบุรีศึกษา ได้ download ภาพเก่าๆ พร้อมคำบรรยาย ที่เป็นภาพเก่าที่หาดูได้ยาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ภาพเก่าเล่าอดีต คลังภาพโรงเรียนเฐญจมราชูทิศวันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้เข้าไปค้นที่ web site ราชบุรีศึกษา ได้ download ภาพเก่าๆ ตั้งใจจะค่อยๆเขียนคำบรรยายใต้ภาพ โดยใครทราบข้อมูลก็จะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า ประวัติศาสตร์ของราชบุรีเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณีนกิจที่จังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ภาพเก่าเล่าอดีต สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินมาราชบุรี วันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้เข้าไปค้นที่ web site ราชบุรีศึกษา ได้ download ภาพเก่าๆ พร้อมตำบรรยาย ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หาได้ยาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,