Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
โบราณสถานจังหวัดลพบุรีวันที่ 15 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61
1.พระที่นั่งและตึกต่างๆในวังนารายณ์ ลพบุรี00.. 2.ตำหนักเย็นที่พระนารายณ์ทอดพระเนตรจันทรุปราคา 2228 . และสุริยุปราคา 2311 3.หอดูดาวซัลเปาโล 4.บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 5.พระปรางค์สามยอด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
Singapore National Museum วันที่ 1 ธ.ค. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
์Singapore National museum นั้นส่วนใหญ่เป็นการแสดงประวัติศาสตร์ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่ 2 และการสร้างชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะภายใต้การนำของ ลีกวนยู โก๊ะจกตง หรือ ลีเซียนลุง ซึ่งผู้นำทั่ง 3 ได้ผ่านความท้าทายต่างๆจนกระทั่งทำให้สิงคโปร์เจริญก้าวหน้าอย่างมากจนถึงปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สถานีเกษตรหลวง ขุนวาง เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สัมผัสความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่พากันออกดอกสีชมพูสว่างไสวเต็มต้น ขับให้ดอยขุนวางกลายเป็นสีชมพูไปทั้งดอย (คำบรรยายจาก web paidoykan.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดพระธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 (credit web http://travel.mthai.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ดูงานที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60
อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ 45 ก.ม. ระหว่างทางที่ไปเป็นทางขึ้นเขา นักท้องเทียวจะไปชาวงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาบสตอเบอรี่ของอำเภอสะเมิง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สอนไม้ดอก ดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ออกจากหอแห่งความทรงจำ จะไปถึงสวนไม้ดอกบนดอยตุง ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ณ.จุดนี้อีก 90 บาท ซึ่งมีไม้ดอกหลากสีสันมากมาย บรรยากาศคล้อยกับดอยปุย ที่เชียงใหม่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จุดชมวิว ดอยช้างมูบ (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ไทย-พม่า ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่า
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พระธาตุดอยตุง อ.แม้จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย มองเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน่ำทะเลประมาณสองพันเมตร และอยู้ห่างจากพระตำหนักดอยตุง 7 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หอแห่งแรงบรรดาลใจ บนดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ก่อนจะเข้าพระตำหนักดอยตุง จะผ่าน "หอแห่งบันดาลใจ" ค่าเข้าชม 90 บาท จะเป็นหอแห่งบันดาลใจของสมเด็จย่า ที่จะพัฒนาดอยตุง จากภูเขาหัวโล้น เนื่องจากการทำลายป่า ให้กลับมาเขียว และชาวบ้านมีงานทำจากการพัฒนาบนดอยตุง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชี่ยงราย (ข้อมูลจาก เชียงรายโฟกัส) วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ผู้ซึ่งเมื่อคราวจบการศึกษาใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นวัดโดดเด่นในเรื่องสีสันและความสวยงาม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
วัดห้วยปลากั้งวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
บ้านดำ ของศิลปิน ถวัลย์ ดัชนีวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ชมภูพันธ์ทิพย์ที่มหาวิทยาลักเกษตร กำแพงแสนวันที่ 22 ก.พ. 59 ถึง 22 ก.พ. 59
ฝ่ารถติดมหาศาลในวันมาฆบูชา เพื่อไปดูต้นชมภูพันธ์ทิพย์ออกดอกบานสะพรั่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน โดยปลูก 2 ข้างถนนยาวเกือบกิโล เนื่องจากถ่ายเวลา 13.00 น.ซึ่งแดดเปรี้ยงมากทำให้สีชมพูของภาพไม่เหมือนกับที่เห็นจากตา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงพ่อทวดวันที่ 1 ม.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯวันที่ 1 ม.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 59
กองทัพบก ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ ไร่เศษ ผู่ถ่ายภาพตั้งใจนำภาพจากมุมที่ถ่ายไกล แล้วค่อยๆถ่ายให้เห็นใกล้เข้าไปเรื่อยๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สวนสนประดิพัทธ์ ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ และอาคารรับรอง 2 เพื่อการพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก วันที่ 31 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58
อุทยานราชภักดิ์ที่หัวหินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหัวหิน ส่งผลให้ ชายหาดสวนสน ประดิพัทธ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทหาร พลอยคึกคักไปด้วย หาดสวนสนน่าจะเป็นชายหาดที่ยังคงเป็นธรรมชาติแห่งหนึ่งในหัวหิน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดประดู่ อารามหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวันที่ 31 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58
เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยา ประมาณปี 2320 รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น และมาทำอาหารที่หน้าวัดแห่งนี้เมื่อวันที่ 21 ก.ค.รศ 123 (พ.ศ.2447) ซึ่งทางวัดได้ทำพิพิธภัณฑ์ เครื่องราชศรัทธา รัชกาลที่ 5 นำสิ่งของที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ เรือพระที่นั่ง ปิ่นโต และอื่นๆอีกทั้งหมดรวม 32 รายการ และรูปปั้นดินสอพอง เสมือนจริงที่ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ปั้นไว้ คำบรรยายและบางภาพนำจาก web site วัดประดู่ พระอารามหลวง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Renovate ตลาดเก่าโคยกี๊ ให้เป็นถนนคนเดินในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์วันที่ 17 ต.ค. 58 ถึง 17 ต.ค. 58
ตลาดโคยก๊๊ กำลัง Renovate เพื่อให้กลับมาให้คึกคักเหมือนเดิม เพื่อรองรับ ราชบุรี เมืองที่ต้องห้ามพลาด โดยสนามหญ้าของราชบุรี ถือเป็นถนนสายอาหารปลอดภัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อาคารสโมสรเสือป่า Update ภาพถึงปี 2558วันที่ 6 ก.ย. 58 ถึง 6 ก.ย. 58
อาคารสโมสรเสือป่า สร้างก่อนปี 2456 รัชกาลที่ 6 เสด็จมาทรงเครื่องว่างและทอดพระเนตรการแสดงไฟฉายของทหารเมื่อวันที่ 20 ก.ย.2456 และรัชกาลที่ 8 เสด็จพร้อมสมเด็จย่า และพระน้องยาเธอ (รัชกาลที่ 9 ในปัจจุบัน) เมื่อปี 2489 กรมศิลปกรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2542
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์วันที่ 25 มิ.ย. 58 ถึง 25 มิ.ย. 58
หนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 25 มิ.ย. 58 ถึง 25 มิ.ย. 58
ประสาทเมืองต่ำ ศิลปเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-17
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดกำแพงแลง ประสาทศิลปะเขมร ในจังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างในสมัยพระชัยวรมันที่ 7วันที่ 22 มี.ค. 58 ถึง 22 มี.ค. 58
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยปราสาท 5 องค์ โดยปรางค์ประธานอยู่ที่ตรงกลาง องค์ที่ 2 อยู่ทางทิศใต้ องค์ที่ 3 อยู่ทางทิศเหนือ ส่วนองค์ที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นประตูทางเข้าของโคปุระทางทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตก ยอดได้พังลงไปแล้ว เป็นโคปุระทางทิศตะวันออก รอบปราสาททั้ง 5 ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ที่ทำด้วยศิลาแลง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หว้ากอ Aquarium จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 27 ม.ค. 58 ถึง 27 ม.ค. 58
ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี Aquarium ทั้งปลาน้ำจืดและน้ำเค็มจัดแสดงไว้ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้หาความรู้ ค่าบัตรเข้าชม เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 ซึ่งถูกและคุ้มต่าต่อการเข้าชม เพื่อศึกษาหาความรู้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ชลบุรีวันที่ 1 ม.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 58
ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยบูรพา การเดินทางจาก ตลาดหนองมน เลี่ยวซ้ายเพื่อไปยัง ชายหาดบางแสน ตัวพิพิธภัณฑ์ถึงก่อนชายหาด ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท ภาพทั้งหมดถ่ายจาก Aquarium ทั้งหมด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Light Room (Lr)วันที่ 31 ธ.ค. 57 ถึง 1 ม.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้จัดอบรมการถ่ายภาพและการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Light Room ซึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์นนท์ ได้สอนพวกเรา เวลาถ่ายภาพกลางตืน คือ ใช้ ISO ต่ำที่สุด เปิดหน้ากล้องให้ใหญ่ที่สุด ปรับประเภทของภาพให้เป็น RAW และใช้ขาตั้งกล้อง โดยให้เห็นรายละเอียดให้มากที่สุด ถ้ารูป under สามารถใช้โปรแกรมปรับแก้ได้ แต่ถ้า Over จะปรับแก้ได้ยาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดหนองป่าพง ต.วารินชำราบ อุบลราชธานี วันที่ 3 ธ.ค. 57 ถึง 3 ธ.ค. 57
วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานีวันที่ 3 ธ.ค. 57 ถึง 3 ธ.ค. 57
วัดป่า นานาชาติเป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง ในวัดจะมีชาวต่างประเทศบวชจำพรรษาเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสเป็นชาวต่าง ประเทศ พระภิกษุในวัดเกือบทุกรูปจะสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็น พระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พระพุทธศาสนิกชนทั่วไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประสาทหินพิมาย วันที่ 26 พ.ย. 57 ถึง 26 พ.ย. 57
ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สร้างในสมัยพระสุริยวงมันที่ 1 ในพุทธศวรรตที่ 16 ในฐานะเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ เป็นศิลปแบบปาปวน ต่อมาสมัยพระชัยวรมันที่ 7 ได้ดัดแปลงมาเป็นพุทธสถานแทน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี โบสถ์คริสต์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในประเทศไทยวันที่ 14 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57
เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ปลายรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ โดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำจันทบุรี กับโบสถ์หลังปัจจุบัน สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมัย (โบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5) เป็นศูนย์รวมของประชาชนในชุมชนนั้น โดยการซ่อมแซมใหญ่เมื่อ 5 ปีก่อนได้จากการบริจาคของชาวบ้านถึง 60 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
บ้านดำ ของถวิลย์ ดัชนี ที่เชียงรายวันที่ 29 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดพระสิงห์ เชียงรายวันที่ 29 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57
วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
วัดพระแก้ว เชียงรายวันที่ 29 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57
ได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นทองเหลืองภายในวัดว่า "ประวัติวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗ (ค.ศ.๑๔๓๔) ฟ้าผ่าพระเจดีย์จึงได้พบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" จนถึงปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยท่าน วชิรเมธี ที่เชียงรายวันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 28 ต.ค. 57
เป็นรมณียสถานแห่งการเจริญสติ ตามแนวทางอานาปานสติภาวนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อตั้งโดยท่าน ว.วชิรเมธี เมื่อวันที่ 29 ม.ค.52 มีเนื้อที่ 160 ไร่ (การบรรยายธรรมะต่างๆ คัดลอกจากบทความของ ป.ปยุตโต)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงรายวันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57
ไร่บุญรอด หรือสองห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนา นาน ชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เมืองเชียงราย Night Bazaar หอนาฬิกา วัดมิ่งเมือง ยามเช้า วันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 28 ต.ค. 57
เมืองเชียงรายยามเช้า ดูหอนาฬิกา และวัดมิ่งเมือง วัดที่เกิดพร้อมเมืองเชียงราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อาคารสโมสรเสือป่า บ่ายวันที่ 20 ก.ย.2557วันที่ 20 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57
วันนี้เมื่อ 101 ปีที่แล้ว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้เสด็จอาคารแห่งนี้ เพื่อทรงเครื่องว่าง และทอดพระเนตรการแสดงไฟฉายของทหาร ด้านหลังของอาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้เคนเป็นสนามบินเก่า และการแสดงไฟฉาย คือการฉายไฟเพื่อให้เห็นเครื่องบินของข้าศึก จะได้ใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน เพื่อยิงเครื่องบินข้าศึกได้ อาคารสโมสรเสือป่่า แม้จะล่วงเลยมา 101 ปี แต่พวกเราชาวราชบุรีก็อนุรักษ์ไว้ จนสวยงามไม่ต่างจากเมื่อ 101 ปีก่อน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จังหวัดราชบุรีวันที่ 13 ก.ย. 57 ถึง 13 ก.ย. 57
วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียก วัดศรีสุริยวงศ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัด คณะสงฆ์ธรรมยุต วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ที่ตั้งเดิมเป็นที่ดินรกร้างใกล้ชุมชนตลาด ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและสมุหพระกลาโหมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ท่านมีดำริว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดประจำตระกูลบุนนาค ซึ่งเป็นเวลาหลังจากท่านได้สร้างพระราชวังบนเขาสัตตนารถ และควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดสัตตนารถปริวัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสร้างวัดนี้ขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเอง ลงมือก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๗
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงครามวันที่ 5 ก.ย. 57 ถึง 5 ก.ย. 57
ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีเพลงฟัง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทานและเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามวันที่ 5 ก.ย. 57 ถึง 5 ก.ย. 57
ค่ายบางกุ้งเป็นค่ายที่สร้างในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่ 2 นอกจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสิ่งที่เป็น Unsean คืออุโบสถที่สร้างในสมัยอยุธยา ที่ถูกล้วมด้วยต้นไม้ 4 ชนิด คือ ตันโพธิ ค้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง และด้านในอุโบสถมีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเช่นกัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) และตลาดหุบร่ม (ตลาดรถไฟ) อ.เมือง สมุทรสงครามวันที่ 5 ก.ย. 57 ถึง 5 ก.ย. 57
ภายในตัวตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่งคือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ วัดบ้านแหลม ซึ่งมีหลวงพ่อบ้านแหลมที่เป็นที่นับถือไม่ใช่่เฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม แต่จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วย และตลาดหุบร่ม ที่นักท่องเที่ยวมักแวะชม ถึงความแปลกที่สามารถตั้งตลาดประชิดทางรถไฟ ชนิดถ้ารถไฟมาต้องหุบร่ม เพราะร่มล้ำรางรถไฟเข้าไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หาดใหญ่ หาดสมิหรา สะพานติณสูลานนท์ เกาะยอวันที่ 28 ส.ค. 57 ถึง 28 ส.ค. 57
กรมอนามัยได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่ ช่่วงบ่ายภายหลังเสร็จจากการประชุม จึงใช้โอกาสไปดูหาดสมิหรา สะำานติณสูลานนท์ ที่จะข้ามไปเกาะยอ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดเขาวัง ราชบุรีวันที่ 23 ส.ค. 57 ถึง 23 ส.ค. 57
เป็นวัดเก่าสร้างเมื่อปี 2330 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมา ร.5 เสด็จประพาสบนยอดเขาเมื่อปี 2514 จึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สร้างวังขึ้นที่นี้เรียกเขาวัง โดยย้ายวัดเดิมไปยังวัดสัตตนารถในปัจจุบัน รัชกาลที่ 5 ใช้รับทูตชาวโปรตุเกสเมื่อปี 2426 ครั้งเดียวจากนั้นก็ไม่ได้ทรงประทับอีกเลย ทำให้วังทิ้งร้างไป ต่อมาจึงได้กลับมาสร้างวัดใหม่ในปี 2475
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่ทองในปี 1900 ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ ในคราวที่รบชนะพระมหาอุปราช จึงขนานนามเจดีย์ว่า เจดีย์ชัยมงคล ต่อมาชื่อวัดก็เปลี่ยนมาเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล (ชื่อเดิมของวัดนี้คือ วัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าพญาไท
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดมหาธาตุ อยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อ พ.ศ.1917 ในรัชสมัยขุนหลวงพะงั่ว คงสร้างไม่เสร็จ และสร้างเสร็จในสมัยพระราเมศวร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
สันนิษฐานว่าพระไชยราชาโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทะรูปองค์นี้ขึ้นกลางแจ้ง บริเวณวัดชีเชียง ซึ่งอยู่ด้านใต้ของพระบรมมหาราชวัง แต่ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายให้มาอยู่ ณ.ตำแหน่งปัจจุบัน แล้วสร้างอาคารขึ้นคลุมพระพุทธรูป ที่นี่จึงเป็นวิหารพระพุทธรูปตั้งอยู่โดดๆ ไม่ได้อยู่ในเขตวัดอย่างที่พบทั่วไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มรดกโลกวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง สร้างบนที่ดินที่เป็นบ้านของพระราชชนนี เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแก่พระราชมารดา ออกแบบให้มีแผนผังที่จำลองมาจากจักรวาล ตามความเชื่อโบราณ ประกอบด้วยพระปรางค์ประธาน แทน เขาพระสุเมรุ พระปรางค์บริวาร 4 องค์ แทนเขาสัตตบริภัณฑ์ เมรุทิศ เมรุราย แทนทวีปใหญ่น้อยต่างๆ ระเบียงคดแทนเขาจักรวาล
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดผนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
เป็นวัดเก่าที่ตั้งก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีถึง 26 ปี ตั้งอยู่ริมน่ำ บริเวณที่แม่น้ำป่าสักมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ราชบุรี ในวัฒนธรรมทวารวดี (คูบัว)วันที่ 21 เม.ย. 57 ถึง 21 เม.ย. 57
ได้พบหลักฐานวัฒนธรรมทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-15) ที่ คูบัว อ.เมืองจังหวัดราชบุรี โดยพบโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย โดยคำนวณอายุได้ประมาณ 1400 ปี โดยโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 18 ที่วัดโขลง หมายเลข 1(โคกนายใหญ่)ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ หมายเลข 31 (โคกวิหาร) อยู่ที่บ้านดอน ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ และหมายเลข 44(โคกนายผาด)อยู่ใกล้วัดหนองเกสร ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลคูบัว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ของเก่า 4 ยุค ทวารวดี เขมร อยุธยา รัตนโกสินทร์วันที่ 16 เม.ย. 57 ถึง 16 เม.ย. 57
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุวรวิหารให้เป็นโบราณสถานระดับชาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มี ศิลปะโบราณวัตถุและโปราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีจำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1.โคปุระและกำแพงแก้ว 2.พระวิหารนอกระเบียงคต 3.ระเบียงคต 4.พระปรางค์ 5.พระมณฑป 6.เจดีย์รายหน้าพระมณฑป และ7.พระอุโบสถ ภาพที่นำมาแสดง ที่เป็นภาพปัจจุบัน จะไปถ่ายเองยังสถานที่จริง ภาพอดคีตค้นหาจาก Web site ราชบุรีศึกษา และจากการ Convert pdf ให้เป็น jpg ของการศึกษา "ศาสนสถานประจำเมืองราชบุรี ข้อมูลใหม่จากการดำเนินงานทางโบราณคดี ในวัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี " ส่วนคำบรรยายหรือความรู้ต่างๆ ได้จาก web site ซึ่งมักจะเขียนต่อๆกันมาโดยข้อมูลที่เหมือนกัน และไม่อ้างอิงที่มา จึงไม่สามารถอ้างอิง original แต่โดยปกติผู้เขียนจะพยายามอ้างที่มาของภาพเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าของงานเขียนที่ให้ความรู้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรีวันที่ 14 เม.ย. 57 ถึง 14 เม.ย. 57
สิงศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดราชบุรีที่คนราชบุรีมักไปกราบไหว้เนื่องในวันสงกรานต์ได้แก่ 1.หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม 2.ศาลคุณตาหลักเมือง 3.พระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ ที่ประดิษฐานอยู่ยอดเขาแก่นจันทน์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)วันที่ 31 มี.ค. 57 ถึง 31 มี.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 31 มี.ค. 57 ถึง 31 มี.ค. 57
หลังจากที่ กฟผ.สร้างเขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ) ทำให้น้ำท่วมชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอ รวมถึงวัดด้วย หลวงพ่ออุตตมะจึงต้องทำการย้ายวัดที่ถูกน้ำท่วมให้มาสร้างวัดใหม่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ด่านเจดีย์ 3 องค์ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 31 มี.ค. 57 ถึง 31 มี.ค. 57
ไปทำพิธีมอบส้วม โดย บริษัท VRH ให้กับ รร.ตชด.ปิล๊อคคี่ ภายใต้การประสานงานของกรอมนามัย จึงได้แวะไปสังขละ ดูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนส่งผลต่อน้ำท่วมที่เหนือเขื่อน ไปถึงอำเภอสังขละ และจึงเลยไปยังด่านเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งเป็นด่านที่พม่ายกทัพมาตีอยุธยา จะข้ามมาที่ด่านนี้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สวนผึ้งวันเสาร์ ในหน้า Low Seasonวันที่ 21 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57
วันเสาร์ก่อนจะไปงานกีฬาโรงพยาบาลสัมพันธ์ ของจังหวัดราชบุรี ได้ไปดูที่บ้านเทียนหอม ซีนเนอรี และ Swiss Valley เลยเก็บรูปมาฝาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทะเลตรังวันที่ 4 ก.พ. 57 ถึง 6 ก.พ. 57
ช่วงที่อยู่จังหวัดตรัง ทำการอบรม 4 ภาคเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ได้เก็บรวบรวมภาพเกี่ยวกับทะเลตรัง ซึ่งที่ถือเป็น unseen Thailand ในส่วนของถ้ำมรกตและการแต่งงานใต้สมุทร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ตัวเมืองตรัง วันที่ 4 ก.พ. 57 ถึง 4 ก.พ. 57
การอบรม 4 ภาคเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ระหว่างเวลาที่อยู่จังหวัดตรัง ได้แวะเยี่ยมสถานที่สำคัญของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ร่มรื่น และไม่พลุกพล่าน จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไปสวนผึ้งวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ไปสวนผึ้งวันส่งท้ายปีเก่า รถติดตั้งแต่ชัฏป่าหวาย เป็น 10 กิโลเมตร จึงเลี้ยวรถกลับ ไปถ่ายรูปที่ Shadow Gallery แทน (ก่อนถึงชัฏป่าหวาย 2 กิโลเมตร)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย วันส่งท้ายปีเก่าวันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้ไปไห้วเจ้าแม่กวนอิม วันหนองหอยในวันส่งท้ายปีเก่า เพื่อเป็นศิริมงคล
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สนามหญ้ายามค่ำคืน (ช่วงใกล้ปีใหม่)วันที่ 28 ธ.ค. 56 ถึง 28 ธ.ค. 56
ถ่ายรูปสนามหญ้ายามค่ำตืนช่วงใกล้ปีใหม่ 2557
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
ก่อนจะขึ้นเครื่องกลับ กทม.ได้ไปนมัสการ หลวงพ่อพบโชคที่ห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เห็นความสวยงามของเจดีย์ 9 ยอด และพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางต่างๆ ทีแกะสลักด้วยไม้ ซึ่งยากที่จะหาชมจากที่อื่น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดอนาลโย อ.เมือง จ.พะเยาวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
หลังจากไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ ได้ไปที่วัดอนาลโย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จังหวัดพะเยาวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
หลังจากทอดกฐินกรมอนามัยในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้ไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเมืองล้านนา วัดสร้างในปี 2067 สมัยพญาเมืองตู้เจ้าเมืองพะเยา และพญาเมืองแก้ว เจ้าเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าพระเจ้าตนหลวงสร้างก่อนที่จะสร้างวัดในราวปี 2034
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จังหวัดเชียงรายวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้ไปที่วัดร่องขุ้นเพื่อดูสถาปัตยกรรมของวัดแบบร่วมสมัยที่ไม่เหมือนวัดใดๆในประเทศไทย ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่ชาติปี 2554
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กว๊านพระเยา อนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมืองวันที่ 25 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
ไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องส้วมสาธารณะในวัด ที่จังหวัดพะเยา ในช่วงค่ำได้มีโอกาสไปเดินรับประทานอาหารไม่ไกลจากโรงแรม Gate way แล้วเดินไปที่กว๊านพะเยาและอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เนื่องจากมืดถ่ายรูปไม่สวย จึงไม่ถ่ายซ้ำในวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วังฤดูร้อน ปักกิ่งวันที่ 30 ก.ย. 56 ถึง 30 ก.ย. 56
พระราชวังฤดูร้อน หลังจากถูกฝรั่งเผา พระนางซูสีไทเฮา ได้เข้ามาปรับปรุงเพื่อสร้างวังฤดูร้อนขึ้นมาใหม่ โดยนำเงินที่จะพัฒนากองทัพเรือมาสร้างวังแทน โดยทำการขุดพื้นดินให้เป็นทะเลสาปแล้วนำดินที่ได้จากการขุดะเลสาปมาทำเนินเขา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หอเทียนถาน (Tiantan = Temple of Heaven Park )วันที่ 28 ก.ย. 56 ถึง 28 ก.ย. 56
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ตอนบ่าย ได้ไปที่หอเทียนถาน ซึ่งสร้างสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ สมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาได้ถูกฝรั่งเผา จึงมีการสร้างใหม่ในสมัย และได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1998 โดยมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ "หยวนชิว" หรือ "แท่นบวงสรวงฟ้า" "ฉี่เหนียนเตี้ยน" หรือ "ตำหนักสักการะ" และ "ตำหนักหวงฉุงยูว์" หรือ "หอเทพสถิต"
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เทียนอันเหมิน และ วังต้องห้าม (Forbidden City) ปักกิ่งวันที่ 28 ก.ย. 56 ถึง 28 ก.ย. 56
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันหยุด ตอนเช้า ได้เดินทางไปที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อที่จะไปเข้าไปในวังต้องห้าม (Forbiden City) หรือ Palace Museum ซึ่งชาวโลกส่วนใหญ่จะรู้จักจตุรัสเทียนอันเหมินนี้เนื่องจากนักศึกษาจีนมาประท้วงรัฐบาลที่นี่ แต่คำว่า เหมินในภาษาจีนแปลว่าประตู การจะเข้าวังต้องห้ามซึ่งเป็นวังของฮ่องเต้ ต้องผ่านประตูถึง 6 ประตู เทียนอันเหมินเป็นประตูที่ 3 ที่จะผ่านเข้าไปในวังต้องห้าม ผู้บันทึกจะบันทึกสิ่งที่ได้ฟังมาจาก Guide ซึ่งมีถูกบ้าง ผิดบ้าง และจะพยายามแก้ไขให้ถูกมากกว่าผิดครับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พระราชวังพญาไทวันที่ 23 ก.ย. 56 ถึง 23 ก.ย. 56
ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายท่านว่า ที่ศูนย์มีอาคารสโมสรเสือป่า ที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 6 พวกเราควรไปสักการะรัชกาลที่ 6 และไหว้ท้าวหิรัญพนาสูร ที่อยู่ที่วังพญาไท หรือโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จึงลาพักร้อนไปพระราชวังพญาไทในวันที่ 23 กันยายน 2556 นอกจากจะได้ไปสักการะรัชกาลที่ 6 ไหว้ท้าวหิรัญพนาสูร ยังได้ถ่ายรูป (ไม่ได้เอากล้อง Single Len ไปถ่ายจาก IPAD) ซื้อหนังสือมาหลายเล่ม เล่มที่ใช้อ้างอิงในการเขียนบรรยายใต้ภาพ คือ พระราชวังพญาไท วันวานและวันนี้ และได้บูชารูปหล่อขนาด 6 นิ้วท้าวหิรัญพนาสูร เพื่อมาที่อาคารสโมสรเสือป่าด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 18 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56
แวะไหว้พระธาตุดอยสุเทพ หลังจากเสร็จงานแสดงมุทิตาจิตแก่ บุคลากรของกรมอนามัยที่เกษียณอายุราชการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 18 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56
วันที 18 กันยายน 2556 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่เกษียณของกรมอนามัย ที่เชียงใหม่ มีโอกาสเลยแวะที่เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
แวะพระธาตุศรีสองรัก วันที่ 29 ม.ค. 56 ถึง 29 ม.ค. 56
สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HPH version ใหม่ และทำการประเมินที่ รพ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อทำการประเมินแล้วเสร็จ ได้แวะไหว้ พระธาตศรีสองรัก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
แวะอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยวันที่ 29 ม.ค. 56 ถึง 29 ม.ค. 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการ HPH ที่ อ.ภูเรือ จังหวัดเลย ในวันที่ 28-29 มกราคม 2556 เลยถือโอกาสแวะที่ เชียงคาน จังหวัดเลย ในช่วงค่ำ เพื่อดูตลาดเก่าของอำเภอเชียงคาน ที่เป็นอำเภอติดแม่น้ำโขง ข้ามฝั่งเป็นประเทศลาว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,