โลโก้ งานเดิน วิ่ง รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี โลโก้ ผู้สนับสนุนงานเดิน วิ่ง รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี โดย 1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2.มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี 3.กระทรวงสาธารณสุข 4.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ภาพกิจกรรม ผลการประเมิน

รำลึก ๑๐๓ ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี รำลึก ๑๐๓ ปี รัชกาลที่ ๖ เสด็จสโมสรเสือป่าราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
(ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี)

ถาพบรรยากาศ ภาพพิธีรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม

1.นางสาวนิศากร  ฝ้ายเครือ โทร. 085-245-1979
2.นายกานต์  เจิมพวงผล โทร. 089-918-9720
3.นายกมล  มัยรัตน์ โทร. 085-587-7855
4.ร.ต.ประเสริฐ  เทพเกื้อ โทร. 081-880-8181
5.จสอ.เสริมศักดิ์  เพียรประสบสุข โทร. 087-857-1899