คู่มือการใช้งานระบบ HPC4 Health Data Center

การใช้งานโปรแกรม

หลักการทำงานของระบบ

ระบบนี้จะใช้ข้อมูลจากข้อมูล 43 แฟ้มของแต่ละโรงพยาบาล โดยแต่ละโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ จะเป็นผู้ Upload ข้อมูลเข้ามาในระบบ ด้วยการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อ Upload ข้อมูล สำหรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนั้นแต่ละสถานบริการสามารถสอบถามได้จาก กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี


(ภาพแสดงวิธีการทำงานของโปรแกรม HDC อย่างง่าย )

วิธีการลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม HDC ด้านซ้ายมือจะมีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ให้ทำการ Click ที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Login หรือหากท่านใช้งานด้วยอุปกรณ์มือถือที่มีหน้าจอขนาดเล็กกว่าให้กดที่ปุ่มเมนู (ลักษณะของปุ่ม เมนู) จึงจะเห็นปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"


(ภาพแสดงตำแหน่งของปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" )

เมื่อเข้ามาในส่วนตรวจสอบผู้เข้าใช้งานให้ทานใส่รหัสของหน่วยงานและรหัสผ่านเข้าลงในช่อง USERNAME / PASSWORD จากนั้นให้กดที่ปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้งาน"


(ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบผู้ใช้งาน)

จะสังเกตได้ว่าเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานแล้วปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" จะหายไปและมีชื่อหน่วยงานของท่านขึ้นมาที่แถบบนสุดของหน้าจอ


(ภาพแสดงหน้าจอเมื่อเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป)

สำหรับอุปกร์มือถือและ Tablet จะปรากฎอยู่ที่แถวบนสุดของเมนู


(ภาพแสดงหน้าจอเมื่อเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์มือถือขนาดเล็ก)


กลับไปที่ Menu

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน ท่านผู้ใช้งานต้องลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จากนั้นกดที่ชื่อของน่วยงาน ที่แถบบนสุดของหน้าจอโปรแกรม (สังเกตที่ ICON รูป )


(ภาพแสดงปุ่มสำหรับเข้าเปลี่ยนรหัสผ่าน)

จากนั้น ใส่รหัสผ่านเดิมในช่อง Old Password ใส่รหัสผ่านใหม่ในช่อง New password และ Confirm password แล้วกดปุ่ม "SAVE"


(ภาพแสดงหน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน)
กลับไปที่ Menu

นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบท่านต้องมีข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลของท่าน จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม "นำเข้าข้อมูล"


(ภาพแสดงปุ่มสำหรับนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม)

เมื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับ Upload ข้อมูล 43 แฟ้มให้เลือกแฟ้มข้อมูลโดยการกดที่ช่อง "Choose file" จากนั้นเลื่อกแฟ้มข้อมูลของท่าน


(ภาพหน้าจอนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม)

เลือกแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม จากนั้นกดปุ่ม Open ตามภาพด้านล่างนี้


(ภาพแสดงการเลือกข้อมูลจาก Directory ในเครื่องผู้ใช้งาน)

กดที่ปุ่ม Upload แล้วรอสักครู่ สำหรับโรงพยาบาลที่มีข้อมูลเยอะมากอาจใช้เวลา 5 - 15 นาทีในการส่งข้อมูลกรุณาอย่าปิดหน้าจอที่ดำเนินการอยู่


(ภาพแสดงปุ่มเริ่มการ Upload 43 แฟ้ม)

เมื่อ Upload ข้อมูลเสร็จ ระบบจะแสดงสถานะ


(ภาพแสดงปุ่มเริ่มการ Upload 43 แฟ้ม)
กลับไปที่ Menu

ตั้งค่าตัวกรองประมวลผลข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ นั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวกรองที่มีอยู่ในแต่ละรายงาน ด้วยการเลือก ปี เดือน และจังหวัดที่ต้องการดูลายละเอียด


(ภาพแสดงปุ่มสำหรับนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่ชื่อจังหวัด เพื่อเข้าดูของมูลแบบรายโรงพยาบาลได้


(ภาพแสดงปุ่มสำหรับนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม)

เมื่อใช้ Mouse ชี้ที่กราฟจะปรากฎรายละเอียดเพิ่มเติม


(ภาพแสดงสถาณะเมื่อใช้ Mouse ชี้ที่กราฟ)
กลับไปที่ Menu

เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล

การทำงานของโปรแกรม HDC นี้จะใช้ข้อมูลจากแฟ้ม ANC , LABOR , NEWBORN , NEWBORNCARE , NUTRITION , PERSON , POSTNATAL , PRENATAL เพียง 8 แฟ้มเท่านั้นในการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นหากผู้ใช้งานไม่ได้ตัดแฟ้มข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ออกจากแฟ้ม zip ก่อนก็จะทำให้เสียเวลาในการ Upload มาก


(ภาพแสดงข้อมูลใน zip file ของ 43 แฟ้ม)

ให้ทำการลบข้อที่ไม่ใช้ออกเหลือไว้แต่แฟ้มที่ใช้งาน


(ภาพแสดงแฟ้มข้อมูลที่ใช้งาน)

จากนั้นให้ทำ Zip คืนด้วยการ Click ที่ Floder ของ 43 แฟ้มของเรา ด้วยการ Click ขวาที่ Floder เลือก Send to เลือก Compressed (zipped) folder


(ภาพแสดงวิธีการบีบอัดแฟ้มข้อมูลคืน)

เลือกข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ได้ทำการปรับแต่งแล้วในการ Upload ข้อมูลสู่ Server จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการ Upload ได้มากขึ้น


(ภาพแสดงการ Upload ข้อมูลด้วยแฟ้มที่ได้รับการปรับแต่ง)