ข้อมูลอัตราเด็กเกิดไร้ชีพ ( อัตรา ต่อ 1000)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพ จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด อัตราต่อ 1000
ราชบุรี 0 คน 17 คน 0.00