แม่หลังคลอดได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด แม่หลังคลอดได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง จำนวนทั้งหมด ที่ครบเยี่ยม Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 13 คน 0.00%