ข้อมูลอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 1 คน 0.00%