เด็กอายุ 5 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กอายุ 5 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
เด็ก 121 - 150 วัน Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 0 คน 0.00%