ปิดป้ายนี้

แบบสอบถาม

Loading...

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-22
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถอทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-19
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-05
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และผู้มีสิทธิการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-18

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม