ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อ วัคซีน จำนวน 310 dose วันที่ 2019-12-19
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose วันที่ 2019-10-09
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่ 2019-08-20
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2018-08-31
เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-12
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim วันที่ 2018-02-16
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 2017-12-14
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัดทั่วไป,ตู้เก็บโลหิต วันที่ 2017-12-13
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณยา 2 รายการ วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim02 วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim01 วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ Imploanon, Hiberix, Rotateg วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ IPD vaccine, Rotateg, Adacel วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 1 รายการ (IPD vaccine) วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 6 รายการ วันที่ 2017-11-16
จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จานวน 1 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อตู้อบเด็ก จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพทารกวิกฤต จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์มัลติมีเดีย 2 ชุด) วันที่ 2017-10-05
แบบแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางจัดซื้อยา Hexaxim วันที่ 2017-09-19
จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ วันที่ 2017-06-26

ประกาศเปิดเผยราคากลางที่ผ่านมา

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อ วัคซีน จำนวน 310 dose วันที่ 2019-12-19
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose วันที่ 2019-10-09
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่ 2019-08-20
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2018-08-31
เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-12
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง) วันที่ 2018-04-11
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61) วันที่ 2018-03-15
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim วันที่ 2018-02-16
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 2017-12-14
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัดทั่วไป,ตู้เก็บโลหิต วันที่ 2017-12-13
จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก วันที่ 2017-11-28
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณยา 2 รายการ วันที่ 2017-11-16
จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim02 วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim01 วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ Imploanon, Hiberix, Rotateg วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ IPD vaccine, Rotateg, Adacel วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 1 รายการ (IPD vaccine) วันที่ 2017-11-16
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 6 รายการ วันที่ 2017-11-16
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2017-11-09
จัดจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2017-11-09
จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จานวน 1 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อตู้อบเด็ก จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพทารกวิกฤต จานวน 2 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า วันที่ 2017-10-05
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์มัลติมีเดีย 2 ชุด) วันที่ 2017-10-05
แบบแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางจัดซื้อยา Hexaxim วันที่ 2017-09-19
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์ถ่ายภาพ 2 ชุด) ตุลาคม 60 วันที่ 2017-08-21
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์ถ่ายภาพ 2 ชุด) สิงหาคม 60 วันที่ 2017-08-21
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 วันที่ 2017-08-21
จัดจ้างจัดสวนปูหญ้าบริเวณหน้าอาคารเสือป่า วันที่ 2017-07-24
จัดซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 5 รายการ วันที่ 2017-07-25
จัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ วันที่ 2017-07-25
จัดซื้อยา I.P.D จำนวน 1 รายการ วันที่ 2017-07-25
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของเล่นเด็ก จำนวน 11 รายการ วันที่ 2017-07-24
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 10 รายการ วันที่ 2017-07-17
จัดซื้อยา Rotateg Vaccine จำนวน 240 หลอด วันที่ 2017-07-13
จัดซื้อยา I.P.D. (Vaccine) จำนวน 100 หลอด วันที่ 2017-07-13
จัดซื้อยา I.P.D. (Vaccine) จำนวน 50 กล่อง วันที่ 2017-07-13
จัดซื้อยา Hexaxim วันที่ 2017-07-13
จัดซื้อยา Clipper วันที่ 2017-07-13
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 2017-07-05
จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ วันที่ 2017-06-26
จ้างรื้อถอนอาคารห้องผ่าตัด จำนวน 1 หลัง วันที่ 2017-05-25
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่ฯ) ปปช.01เครื่องกระตุกหัวใจ3แสน วันที่ 2017-05-31
จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 2017-05-16
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 2017-05-16
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง) Hexaxim inj วันที่ 2017-04-25
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง) Rotateg Vaccine วันที่ 2017-04-25
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ วันที่ 2016-12-07
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อยา 30 รายการ) วันที่ 2016-11-26
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง วันที่ 2017-04-18
ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วันที่ 2017-04-18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 2017-04-04
จ้างเหมาทาตู้ติดฝาผนังห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันที่ 2017-02-20
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอผู้ป่วยใน 3 วันที่ 2016-12-29
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าภายในอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า วันที่ 2016-12-29
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและหน้าต่างทางซุ่มบันไดด้านขวาของอาคารศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 1 วันที่ 2016-12-08
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังห้องภายในหอผู้ป่วยใน 3 วันที่ 2017-01-23
จ้างเหมาบริการติดฟิล์ม่ห้องพิเศษชั้น4 วันที่ 2017-01-24
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน 49 รายการ วันที่ 2017-03-17
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ วันที่ 2017-03-17
จัดซื้อวัสดุค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ วันที่ 2017-03-17
จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 2017-03-14
จัดซื้อยา Prevenar 0.5 ml จำนวน 1 รายการ วันที่ 2017-03-14
ปรับถนนบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น วันที่ 2017-02-28
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อยา Hexaim Vaccine , Adacel Vaccine , IPD Vaccine วันที่ 2017-02-22
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือผ่าตัด เบอร์6.5 - 7.5 วันที่ 2017-02-22
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2016-10-31
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง) Rotateg วันที่ 2017-03-17
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง) Implanon วันที่ 2017-03-17
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง) Androgel วันที่ 2017-03-17
เปิดเผยราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 วันที่ 2017-04-16
จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับห้องประชุม วันที่ 2016-12-13
จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับการดำเนินงานด้านกราฟฟิก มัลติมีเดียและประชาสัมพันธ์ วันที่ 2016-12-13
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 31 รายการ วันที่ 2016-12-09
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 98 รายการ วันที่ 2016-12-07
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในชั้น 2 ตึกผู้ป่วยใน 2 วันที่ 2016-12-08
จ้างเหมาติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ชั้น 1,2 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-11-21
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-11-21
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์เพิ่มเติมภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-11-21
จัดซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย วันที่ 2016-11-16
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อน ปี 2560 วันที่ 2016-10-03
จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเอทธิลีนออกไซด์ 100% วันที่ 2016-10-31
แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (จัดซื้อที่มิใช่ฯ) ปปช.01เตียง3แสน วันที่ 2016-10-13
จัดซื้อจัดจ้างเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ วันที่ 2016-10-10
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 2016-10-11
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-10-11
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-10-11
โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย จำนวน 10 รายการ วันที่ 2016-10-10
ตารางแสดงวงเงินโครงการเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ วันที่ 2016-10-10
เปิดเผยราคากลาง เครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์ วันที่ 2016-10-06
จัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 2016-10-04
จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทางานของหัวใจทารกในครรภ์ วันที่ 2016-09-22
จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ วันที่ 2016-09-19
จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วันที่ 2016-09-19
จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๔ มิติ วันที่ 2016-09-16
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดจ้างดำเนินการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น กับอาคารอำนวยการ วันที่ 2016-09-15
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จ้างเหมาติดฟิล์มกับความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ขั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 2 รายการ วันที่ 2016-09-06
วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 7 เครื่อง วันที่ 2016-09-06
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด CASSETTE TYPE 4 ทิศทาง ขนาด 3600 BTU จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2016-08-19
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-08-15
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ วันที่ 2016-08-04
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 2016-08-04
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า วันที่ 2016-07-27
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปั่น Hematocrit วันที่ 2016-07-25
ตารางแสดงราคากลางในการจัดซื้อตู้เย็นจำนวน 20 เครื่อง วันที่ 2016-07-22
ตารางแสดงราคากลางในการจัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นในแล้วตรวจการทำงานของเยื่อแก้วหู วันที่ 2016-07-22
จัดจ้างทำตะแกรงกันนก พร้อมติดตั้งที่อาคารพักพยาบาล วันที่ 2016-07-14
ราคากลางจัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้า ชนิดยืนขับ จำนวน 4 คัน วันที่ 2016-07-12
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องสแกนเนอร์ วันที่ 2016-06-28
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000 BUT จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 2016-06-17
แบบแสดงวงเงินงบประมาณวัสดุผ้า วันที่ 2016-06-15
ราคาจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต จำนวน 5 คัน รถเข็นทำแผลสแตนเลส จำนวน 1 คัน รถเข็นแจกยา 1 ลิ้นชักสแตนเลส จำนวน 1 คัน วันที่ 2016-06-09
ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจการคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์ในหูชั้นในฯ วันที่ 2016-05-19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน วันที่ 2016-05-18
เปิดเผยราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แขวนเพดาน วันที่ 2016-05-10
เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อเครื่องจัดซื้อเครื่องวัดบิลลิลูบิน วันที่ 2016-05-10
ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการตกลงราคา วันที่ 2016-05-04
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์พร้อมอุปกรณ์หอผู้ป่วย วันที่ 2016-04-18
ราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกโดยไม่ต้องใส่ท่อหายใจ วันที่ 2016-04-19
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบทำCPRได้พร้อมถังอ็อกซิเจน วันที่ 2016-04-19
จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ วันที่ 2016-04-08
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วันที่ 2016-04-08
ประกาศราคากลางจัดจ้างตกแต่งภายในห้อง NICU อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-04-08
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า วันที่ 2016-04-05
โครงการจัดซื้อวัสดุค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 2016-03-16
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย วันที่ 2016-03-15
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดือน 7 มีนาคม 2559 วันที่ 2016-03-07
จัดซื้อยา Levonorgestrel 2*75 mg lmplants จำนวน 150 Set/หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ 2016-03-04
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วันที่ 2016-03-04
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 2016-03-04
จัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปและเอ็กซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ วันที่ 2016-03-03
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องทันตกรรม วันที่ 2016-02-25
จัดซื้อครุภันฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงทำคลอด จำนวน 3 เตียง วันที่ 2016-02-25
จัดจ้างติดตั้ง Fiber Optic พร้อมจัดทำระบบเครือข่ายภายในระหว่างอาคาร วันที่ 2016-02-23
เปิดเผยราคาจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-02-01
ราคากลางจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด วันที่ 2016-02-03
ราคากลางจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องครอบเก็บเสียงจำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-01-15
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดคลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-01-08
ราคากลางจัดซื้อชั้นวางของสแตนเลสสำหรับวางของ Sterlie จำนวน 5 ตัว วันที่ 2015-12-23
ราคาจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องออกกำลังกาย วันที่ 2015-12-15
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก วันที่ 2015-12-18
ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ วันที่ 2015-12-09
ราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 8 เครื่อง วันที่ 2015-12-09
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 2015-12-08
ราคากลางจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมเครื่องครอบเก็บเสียง วันที่ 2015-12-03
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจากธาลัสซีเมีย 10 ชุด วันที่ 2015-12-02
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม และ A4 80 แกรม วันที่ 2015-11-18
วงเงินงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน วันที่ 2015-10-22
จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ วันที่ 2015-10-07
จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและทางเชื่อมอาคารหอผู้ป่วย วันที่ 2015-10-05
จัดจ้างเทพื้นคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็กคลอบรางระบายน้ำ วันที่ 2015-10-05
ราคากลางเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Dual-energy X-Ray Absorbtiometry Bone Densitometer วันที่ 2015-10-13
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเดินวงรี วันที่ 2015-10-12