ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

วันที่ 15/12/2559

Download รายละเอียด

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของศูนย์อนามัยที่ 5 จำนวน 25 รายการ คือ

1. ตู้เก็บวีดีโอและทีวี จำนวน 3 ตัว
2. จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว
3. พัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว
4. เครื่องพิมพ์สำเนา จำนวน 1 เครื่อง
5. ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง
6. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง
7. เครื่องออกกำลังกาย ม้าโยก จำนวน 1 ตัว
8. เครื่องก้าวเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง
9. เครื่องออกกำลังกาย จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง
10. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว
11 เตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง
12. เครื่องพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง
13 ตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง
14. กระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ตัว
15. เก้าอี้บุนวมพับได้สีแดง จำนวน 8 ตัว
16. เครื่องเล่นวีดีโอ จำนวน 7 เครื่อง
17. ตู้ไม้ 64 ช่อง (ตู้เก็บบัตร) จำนวน 1 ตู้
18. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว
19. โซฟา จำนวน 5 ตัว
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง
21. โทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
22. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
23. เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 3 เตียง
24. เก้าอี้บุนวมหมุนได้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 1 ตัว
25. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 8 เครื่อง

Download รายละเอียด