× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเอทธิลีนออกไซด์100%ขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 03/11/2559