จัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 06/10/2559