× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จ้างเหมาติดฟิล์มกับความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ขั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 2 รายการ

วันที่ 06/09/2559

โครงการ จ้างเหมาติดฟิล์มกับความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ขั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 2 รายการ

Download เอกสาร PDF