× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 7 เครื่อง

วันที่ 06/09/2559

วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 7 เครื่อง

Download เอกสาร