ราคาจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต จำนวน 5 คัน รถเข็นทำแผลสแตนเลส จำนวน 1 คัน รถเข็นแจกยา 1 ลิ้นชักสแตนเลส จำนวน 1 คัน

วันที่ 09/06/2559