ประกาศยกเลิกประกวดราคาเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

วันที่ 30/12/2558