ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 04/07/2561