รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

วันที่ 17/07/2560