จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ

วันที่ 26/06/2560

จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๔ รายการ

รายละเอียดดังนี้
๑ ผ้ายาง ๒ หน้า หน้ากว้าง ๓๖”(ม้วนละ ๔๐ หลา) จานวน ๓ ม้วน ราคา ๗๓๕ บาท/ม้วน
๒ ผ้าดิบสีเขียว หน้ากว้าง ๓๖”จานวน ๑๕๐๐ หลา ราคา ๔๖ บาท/หลา
๓ ผ้าโทเรสีม่วง หน้ากว้าง ๔๕” จานวน ๒๔๐ หลา ราคา ๖๙ บาท/หลา
๔ ผ้าโทเรสีๆ หน้ากว้าง ๕๘” (พับละ ๕๘ หลา) จานวน ๙ พับ ราคา ๖,๙๖๐ บาท/พับ

Download PDF