จ้างรื้อถอนอาคารห้องผ่าตัด จำนวน 1 หลัง

วันที่ 25/05/2560