ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA ครั้งที่ 2/2562

ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA ครั้งที่ 2/2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน)

วันที่ 03/07/2562 ถึง 04/07/2562