พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น.ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การต่างประเทศและอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งภายในในพิธี มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยมีประธานกล่าวนำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ต่อหน้าพระบรมพระบรมสาทิสลักษณ์

วันที่ 31/03/2562 ถึง 31/03/2562