มอบหน้ากากกันฝุ่น

มอบหน้ากากกันฝุ่น

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. หน่วยจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดทำหน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยมีผู้แทนจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย และได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 มาเป็นประธานมอบหน้ากากกันฝุ่นให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ครั้งนี้

วันที่ 20/03/2562 ถึง 20/03/2562