รับประทานประกาศนียบัตร

รับประทานประกาศนียบัตร

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริการ และคณะ เป็นผู้แทนเข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาล ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการของสถานพยาบาล ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

วันที่ 12/03/2562 ถึง 12/03/2562