ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนมีนาคม

ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 : ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี

วันที่ 06/03/2562 ถึง 06/03/2562