นักศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมอาคารและประวัติความเป็นมาภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 08/02/2562 ถึง 08/02/2562