แจกหน้ากากกันฝุ่นละออง

แจกหน้ากากกันฝุ่นละออง

วันนี้ (28 ม.ค.2562) เวลา 14.00 น. หน่วยจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดทำหน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยง เช่น เป็นหวัด แพ้อากาศ เป็นภูมิแพ้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) มาเป็นประธานมอบหน้ากากกันฝุ่นให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี มีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 28/01/2562 ถึง 28/01/2562