ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล

ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล

งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์อนามัยแม่และเด็ก และ Death Case Conference ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน)

วันที่ 08/11/2561 ถึง 09/11/2561