อบรม Care manager

อบรม Care manager

งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ : Care Manager" ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5-9 และ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 118 คน)

วันที่ 05/11/2561 ถึง 23/11/2561