ประชุมการสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประชุมการสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล และ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตชัย คำอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)

วันที่ 25/10/2561 ถึง 26/10/2561