× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ HA

ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ HA

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 45 คน)

วันที่ 04/07/2561 ถึง 05/07/2561