สรุปผลการดำเนินงาน "วิ่งรำลึก 104 ปี สโมรสรเสือป่า ราชบุรี"

สรุปผลการดำเนินงาน

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี และมอบเกียรติบัตรให้กับช่างภาพเสือป่าอาสา ในงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี

วันที่ 04/10/2560 ถึง 04/10/2560