100 ปี ธงชาติไทย

100 ปี ธงชาติไทย

นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม ร้องเพลงชาติหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

วันที่ 28/09/2560 ถึง 28/09/2560