ประชุม PMQA ครั้งที่ 2/2560

ประชุม PMQA ครั้งที่ 2/2560

ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 2) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 10/08/2560 ถึง 11/08/2560