อบรมเชิงปฎิบัติการ R2R

อบรมเชิงปฎิบัติการ R2R

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย R2R ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 24/07/2560 ถึง 25/07/2560