ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562 วันที่ 2018-10-12
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-22
ประกวดราคาก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-12
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ วันที่ 2018-09-06
รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบปีงบ 2560 วันที่ 2018-07-24
รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2018-02-22
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (8 รายการ) วันที่ 2017-10-10
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (4 รายการ) วันที่ 2017-11-03
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2018-01-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนประจำปีงบ 61 วันที่ 2018-01-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบฯ,เตียงผ่าตัด,ตู้เก็บโลหิต) วันที่ 2018-01-11
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัด,ตู้เก็บโลหิต วันที่ 2017-12-14
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ วันที่ 2017-10-12
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ วันที่ 2017-10-12
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ วันที่ 2016-08-10
ประกาศสอบราคาเตียงนอนผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง วันที่ 2016-04-07

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-22
ประกวดราคาก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) วันที่ 2018-10-12
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ วันที่ 2018-09-06
รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบปีงบ 2560 วันที่ 2018-07-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางการจัดทำหุ่น วันที่ 2018-05-25
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง) วันที่ 2018-04-18
รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2018-02-22
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (8 รายการ) วันที่ 2017-10-10
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (4 รายการ) วันที่ 2017-11-03
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2018-01-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนประจำปีงบ 61 วันที่ 2018-01-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบฯ,เตียงผ่าตัด,ตู้เก็บโลหิต) วันที่ 2018-01-11
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัด,ตู้เก็บโลหิต วันที่ 2017-12-14
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง วันที่ 2017-10-12
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ วันที่ 2017-10-12
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ วันที่ 2017-10-12
สอบราคาจ้างทาสีอาคาร ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 วันที่ 2017-08-21
ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนห้องผ่าตัด วันที่ 2017-08-21
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง วันที่ 2017-04-19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2017-01-06
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 2016-12-15
ประกาศจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในชั้น 2 ตึกผู้ป่วยใน 2 วันที่ 2016-12-08
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 2016-11-24
ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเอทธิลีนออกไซด์100%ขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ วันที่ 2016-10-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 2016-10-11
ประกาศสอบราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป วันที่ 2016-10-11
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ วันที่ 2016-10-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 2016-10-11
จัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-10-06
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กจำนวน 3 ตู้ วันที่ 2016-10-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2016-09-28
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) วันที่ 2016-09-22
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ วันที่ 2016-08-10
ประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แขวนเพดาน 2 ชุด วันที่ 2016-05-12
ประกาศสอบราคาเตียงนอนผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง วันที่ 2016-04-07
ประกาศจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปและเอ็กซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ วันที่ 2016-03-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-02-26
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องครอบเก็บเสียงจำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-02-04
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น วันที่ 2016-02-01
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องครอบเก็บเสียงจำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2016-01-15
จัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นขณะผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2015-12-30
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ วันที่ 2015-12-30
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2015-12-18
ร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม วันที่ 2015-12-18
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง วันที่ 2015-12-03
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง วันที่ 2015-12-03
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจากธาลัสซีเมีย 10 ชุด วันที่ 2015-12-02
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน วันที่ 2015-12-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรรี จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 2015-12-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Dual-energy X-Ray Absorbiometry) วันที่ 2015-12-02
จัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน วันที่ 2015-10-22
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Dual-energy X-Ray Absorbtiometry Bone Densitometer วันที่ 2015-10-13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี วันที่ 2015-10-12